Home

Longbows stelt bedrijven in staat een tax director in te huren op basis van vraag. De voordelen van insourcen zonder extra mensen op de loonlijst!

In een globaliserende en steeds digitaler wordende wereld worden de waardeketens complexer en neemt het aantal internationale transacties toe. Specifiek voor de fiscale functie betekent dit dat kansen en risico’s zich kunnen voordoen. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft u een strategische business partner nodig die het mogelijk maakt dat uw bedrijf groeit met het beheersen en terugbrengen van risico’s en er voor zorgt dat u geen kansen mist. De grootte van uw bedrijf vereist op dit moment wellicht nog geen voltijds tax director. Voor dit soort gevallen zijn we Longbows begonnen. In aanvulling op een interim positie, groeien we graag met uw bedrijf mee en maken we de toegevoegde waarde van inhouse tax counsel helder.

Hoe we werken

Longbows is van mening dat de fiscale functie van strategische waarde is voor uw bedrijf

Door bij u op kantoor te werken, werken we met uw bedrijf om de fiscale strategie en de business strategie op elkaar te laten inhaken. Operationeel gezien zijn de lijnen korter en wordt samengewerkt op lopende projecten.

De fiscale functie doet het op zich goed. Intern wordt de compliance of fiscaal gebied afgehandeld en u heeft een kantoor dat u adviseert over transacties wanneer u dat nodig acht. Er knaagt echter wel iets, is de tax functie wel een echte business partner, een partner in tax? Voor dit soort gevallen kan Longbows u helpen de tax functie naar een hoger niveau te tillen.

Gewerkt hebbende met gerenommeerde bedrijven, werkt Longbows met u, om waarde te creëren en de fiscale functie op een hoger plan te tillen.

Bedrijven waar we voor werken

Longbows helpt bedrijven die internationaal actief zijn met complexe waardeketens

Longbows is van mening dat de fiscale functie van strategische waarde is voor uw bedrijf.
Door bij u op kantoor te werken, werken we met uw bedrijf om de fiscale strategie en de business strategie op elkaar te laten inhaken. Operationeel gezien zijn de lijnen korter en wordt samengewerkt op lopende projecten.

Wie we zijn

Team player met een solide achtergrond van Big 4 en Nederlandse multinationals

Theo Koelman is de oprichter van Longbows. Theo is zijn carrière begonnen bij EY (Big 4) met als specialisatie internationaal belastingrecht. Na acht jaar is Theo als bedrijfsfiscalist verbonden geweest aan bedrijven zoals Philips en ASML (in Hong Kong gestationeerd). Met vijftien jaar werkervaring is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Theo is Longbows begonnen om groeiende en dynamische bedrijven bij te staan om waarde te creëren uit de fiscale functie. Graag nemen we de volgende stap samen.

Expertise

De sleutel tot succes is afstemming met de business - begrijpen hoe het bedrijf werkt en ervoor te zorgen dat fiscale en operationele aspecten op elkaar zijn afgestemd

Onderbetalen
Risico dat de fiscale autoriteiten de fiscale positie nader inspecteren en de positie herbezien en mogelijk boetes opleggen.
Normale positie
Overbetalen
Aangezien fiscale autoriteiten nationale budgetten moeten bewaken, is er een geringe kans dat teveel betalen in het ene land kan worden afgezet tegen onderbetalen in een ander land. Effectief gezien kan dit leiden tot een dubbele belasting over hetzelfde resultaat.

Service

Een bedrijfsfiscalist kan de vraag naar fiscale diensten goed bepalen en als een doorgeefluik functioneren voor adviesdiensten

Begrijpen hoe uw bedrijf werkt, waar u uw geld mee verdient en hoe dit operationeel wordt vormgegeven zijn voor ons onontbeerlijk om waarde te kunnen toevoegen. Deze aanpak stelt u in staat de strategische voordelen van een bedrijfsfiscalist op flexibele basis te ervaren.

We zijn overtuigd van de waarde die we kunnen toevoegen. We laten ons leiden door het beginsel dat u van ons geen factuur ontvangt totdat we hebben aangetoond dat we waarde hebben toegevoegd op basis van overeengekomen specificaties (value based billing).

Infographic

Om waarde te kunnen creëren, moeten niet-routinematige activiteiten worden ontplooid

Niet-routinematige activiteiten moeten worden aangepast aan de situatie. In de regel is hechte samenwerking met interne belanghebbenden noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.
Routinematige activiteiten kunnen worden uitgevoerd op basis van vastgelegde procedures met beperkte afwijkingen.

Om het anders te verwoorden, om waarde te kunnen genereren heeft u communicatief vaardige fiscalisten nodig die samen kunnen werken met de organisatie.

Nederland

Transfer pricing in overeenstemming brengen met een veranderd business model

Uw bedrijf is dynamisch doordat overnames plaats kunnen vinden of bedrijfsonderdelen kunnen worden afgestoten. Tegelijkertijd staat er druk op de waardeketen om efficiënter te werken.

Als tax lead bij een groot project bij een multinational is de transfer pricing weer aangehaakt bij de business die in de loop der tijd aanzienlijke was veranderd.

De voordelen die bij dit project zijn gerealiseerd bestonden uit: Belasting aangeven daar waar de business plaatsvond (mismatches voorkomen zoals belasting betalen in een land waar geen operationele activiteiten meer plaatsvinden). Toegenomen kennis en inzicht vanuit een operationeel en financieel perspectief op de waardeketen.

Italië

Een oplossing aanreiken die recht doet aan alle belanghebbenden

In een grote overname in Italie werkte een goed begrip van de positie van de obligatiehouders en een fiscaal efficiënte exit voor deze obligatiehouders als Haarlemmerolie voor de transactie.

Taiwan

Uitbreiding van de operationele activiteiten bood een oplossing de bestaande structuur te verbeteren

Specifieke regels gelden in Taiwan voor de juridische overdracht van zaken, in tegenstelling tot veel andere landen. Een goed begrip van de waardeketen en de Taiwanese regelgeving boden de gelegenheid de waardeketen te verbeteren en een mogelijk probleem te verhelpen tegelijkertijd met de uitbreiding van de operationele activiteiten.

 

Hong Kong

Een consistente aanpak verbeterde de positie aanzienlijk

Hong Kong heeft een fiscaal systeem dat is gestoeld op oude Engelse beginselen, in tegenstelling tot de meeste andere landen. Een goed begrip van deze regels en in staat zijn deze concepten toe te passen op de business, leidde tot de situatie dat een meer consistent standpunt kon worden ingenomen, dat ertoe heeft geleid dat de belastingdruk is verlaagd.

Cliënten

Gewerkt hebbende met gerenommeerde bedrijven, werkt Longbows met u, om waarde te creëren en de fiscale functie op een hoger plan te tillen

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in English.

Longbows

theo

Theo Koelman

Phone +31 (0)6 57292700

Address Wagnerkade 61 2102CT Heemstede Netherlands

linkdin

theo@longbows.nl www.longbows.nl